Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Exploring charge transport properties and functionality of molecule-nanoparticle ensembles

  • E. J. Devid
Datum
donderdag 17 december 2015
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(s): Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek
Co-promotor(s): Dr.ir. S.J. van der Molen

Schema moleculaire device

Al meer dan 65 jaar zijn wetenschappers gefascineerd door het idee om elektrische schakelingen te miniaturiseren tot de kleinst mogelijke afmetingen. Één manier is geïnspireerd door de natuur zelf, namelijk om elektrische componenten en schakelaars op te bouwen vanuit enkele atomen en moleculen. De gebruikte moleculen hebben afmetingen op de schaal van enkele nanometers (1 nanometer = 0,000000001 meter). 

Het vakgebied dat geleiding door moleculen bestudeert heet ‘moleculair ladingstransport’ of soms ‘moleculaire elektronica’. In dit proefschrift heb ik fundamenteel onderzoek gedaan aan elektrisch transport door verschillende types moleculen. In het bijzonder heb ik gewerkt aan een type molecuul dat kan schakelen tussen twee magnetische (spin) toestanden. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van een robuust type moleculaire devices (zie afbeelding voor een schematische weergave), die op natuurlijke wijze de kloof in dimensies (groottes) kan overbruggen. Mede hierdoor blijven ze goed functioneren bij kamertemperatuur en atmosferische druk.

Dit proefschrift leidt tot twee belangrijke nieuwe inzichten. Ten eerste dat we de eigenschappen van schakelbare moleculaire devices sterk kunnen verbeteren door bewust gebruik te maken van meervoudig inelastisch cotunnelen (hoofdstuk 4). Ten tweede dat een spinovergang kan plaatsvinden in een netwerkgeometrie en dat deze overgang tot een duidelijk meetbaar weerstandseffect kan leiden (hoofdstuk 6).

Contact persvragen
Inès van Arkel, Adviseur wetenschapscommunicatie                          
T: 071 -5273282. E:  i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl

Samenvatting proefschrift

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.