Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Concepts and applications for evidence-based dosing in morbidly obese patients before and after weight loss surgery

Datum
donderdag 3 december 2015
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(s): Prof. dr. C.A.J. Knibbe
Co-promotor(s): Dr. H.P.A. van Dongen, Dr. B. van Ramshorst

Geneesmiddelconcentraties en effecten kunnen anders zijn in patiënten met ernstig overgewicht (body mass index > 40 kg/m2). Daarbij zijn opnieuw veranderingen denkbaar als iemand een maagverkleinende operatie ondergaat. Dit proefschrift draagt bij aan de totstandkoming van wetenschappelijk onderbouwde doseeradviezen voor deze patiëntengroepen en richt zich op twee geneesmiddelen: cefazoline en midazolam.

Cefazoline is een antibioticum dat wordt ingezet ter voorkoming van wondinfecties bij een operatie. Dit proefschrift toont aan dat cefazoline in patiënten met zeer ernstig overgewicht in mindere mate op de plaats van werking (bij de operatiewond) komt in vergelijking met patiënten zonder overgewicht, en dat hierdoor een aanpassing van de dosering nodig is. 

Voor midazolam (dit is een veelgebruikt slaap- en narcosemiddel) laat dit proefschrift zien dat met name de verdeling van midazolam sterk beïnvloed wordt door overgewicht. Verder is gevonden dat de totale afbraak van midazolam in het lichaam vergelijkbaar is in patiënten met ernstig overgewicht in vergelijking met niet-obese mensen. Echter, omdat na een maagverkleiningsoperatie de afbraak van midazolam in het lichaam toeneemt, is het waarschijnlijk dat het enzym dat midazolam afbreekt (het Cytochroom p450 3A enzym systeem, CYP3A) in activiteit toeneemt ten opzichte van voor de operatie. Waarschijnlijk speelt ontsteking ten gevolge van overgewicht een rol in de onderdrukking van dit enzymsysteem in de lever.
De uitkomsten voor midazolam kunnen in de toekomst mogelijk ook gebruikt worden voor andere geneesmiddelen die via het CYP3A enzym worden afgebroken (dit betreft circa 25% van alle klinische gebruikte geneesmiddelen).

Contact persvragen
Inès van Arkel, Adviseur wetenschapscommunicatie     
T: 071 -5273282. E:   i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl

Samenvatting proefschrift

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.