Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Archol lezingenmiddag

Datum
donderdag 17 december 2015
Tijd
Locatie
Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
Zaal
F1.04

Voor wie: alle medewerkers van de Faculteit der Archeologie

Taal: Nederlands

Vijf verschillende sprekers zullen ons meenemen langs hun werkzaamheden binnen Archol en de Faculteit der Archeologie. Wij willen graag alle medewerkers van de Faculteit van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

We willen iedereen vragen zich van te voren aan te melden, met het oog op voorzieningen die getroffen worden voor de geplande borrel. Aanmelden kan door middel van een e-mail naar m.vanzon@archol.nl. Interesse om zelf een presentatie te geven? Dat kan door een mail te sturen naar: m.vanzon@archol.nl. De volgende Archol lezingenmiddag zal plaatsvinden medio mei 2016.

Alvast bedankt en hopelijk tot dan!

Twee maal per jaar

We organiseren deze middagen twee maal per jaar en willen hiermee een platform bieden aan onze eigen medewerkers maar ook aan die van de Faculteit der Archeologie en het Centre for Global Heritage and Development (CGHD). Hierbij kunnen de verschillende partijen laten zien waar zij aan werken en op die manier hopen we de uitwisseling van gegevens en ideeën te stimuleren.

Programma

Michiel Goddijn MA (Archol BV)

Afgelopen zomer heeft Archol heeft bij Barneveld een opgraving uitgevoerd. Bij dit project zijn niet alleen enkele plattegronden uit de ijzertijd onderzocht maar ook een groot aantal nederzettingssporen daterend uit de middeleeuwen. Op de locatie is op basis van historische kaarten en bronnen mogelijk een jachtdomein of wildvorstersgoed van de graaf van Gelre aanwezig. Dergelijke jachtdomeinen zijn zelden of nooit opgegraven waardoor niet duidelijk is hoe deze zich in het archeologische record aftekenen. De lezing zal een overzicht geven van de voorlopige resultaten in relatie tot een mogelijke interpretatie als jachtdomein.

Dr. Roos van Oosten (Universiteit Leiden)

NWO Geesteswetenschappen honoreerde in oktober 2015 de aanvraag van dr. Roos van Oosten en dr. Arie van Steensel (UvA) voor financiering van het project ‘Historisch Leiden in kaart. Een dynamische digitale atlas (fase 1)’. In samenwerking met Erfgoed Leiden en Omstreken zullen zij werken aan een online kaartapplicatie die het mogelijk maakt om historische, archeologische en bouwhistorische informatie over de premoderne geschiedenis van Leiden geïntegreerd te analyseren en toegankelijk te presenteren aan een breed publiek. Tijdens haar lezing zal zij toelichten waarom het juist in Leiden zo interessant is om het einde van het ‘ beerputtentijdperk’ via een kaartapplicatie te analyseren.

Prof. dr. Corrie Bakels (Universiteit Leiden)

Afgelopen zomer heeft de Faculteit der Archeologie een veldwerkcampagne uitgevoerd aan de Rikkert in Enkhuizen. Doel van het veldonderzoek was het toetsen van verschillende technieken om de aanwezigheid en uitgestrektheid van het in de bronstijd gecultiveerde landschap te bepalen. Hierbij werd onder andere een akkerlaag aangetroffen. Hiervan zijn monsters genomen die zijn gezeefd om een idee te krijgen van de hoeveelheid vondstmateriaal en de vertegenwoordigde categorieën. Er wordt aangenomen dat prehistorische akkers (mede?) met ‘huisvuil’ zijn aangerijkt, maar systematisch onderzoek hiernaar ontbreekt nog. Prof. Bakels wil ons dan ook graag meer vertellen over het vraagstuk van de bemesting van die akkers en het belang van zogenaamde off-site monsters.

Drs. Lucas Meurkens (Archol BV)

In het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 heeft Archol BV in samenwerking met Diachron twee opgravingscampagnes uitgevoerd binnen het plangebied Best-Aarle. Bij dit grootschalige onderzoek werden nederzettingssporen daterend van bronstijd t/m Nieuwe tijd aangetroffen en een grafveld daterend in de ijzertijd en Romeinse tijd. Gezien de omvang aan gegevens zal Lucas zich richten op de resultaten voor één tijdsvak: de Romeinse tijd.

Dr. Maikel Kuijpers (Universiteit Leiden)

Als assistent professor en post-doc is Maikel betrokken bij het VICI-project Economies of destruction. Dit project is recentelijk gestart en richt zich op deposities van metalen objecten in de bronstijd. Binnen dit kader zal hij onderzoek doen naar de rol van de ambachtsman: in hoeverre speelden vaardigheid en kwaliteit een rol? Werd er een specifiek productieproces gevolgd voor de objecten die gedeponeerd werden? En hoe kunnen grip krijgen op een dergelijk proces waarbij destructie het doel is? Interessante vragen die hij tijdens zijn lezing verder toe zal lichten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.