Universiteit Leiden

nl en

Kunst en Cultuur

Tentoonstelling Beelden in Leiden

Datum
woensdag 13 mei 2015 - zondag 2 augustus 2015
Locatie
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

 

Van 13 mei t/m 2 augustus 2015

Het thema van Beelden in Leiden in 2015 is ‘Botanica’. De aanleiding hiervoor is gelegen in het feit dat in 2015 de befaamde Hortus botanicus Leiden van de Rijksuniversiteit Leiden 425 jaar bestaat. Aansluiting bij een actuele gebeurtenis, in dit geval een jubileum, past in het streven van de Stichting Beelden in Leiden om jonge beeldhouwers die voor de tentoonstelling worden uitgenodigd een concrete opdracht te geven. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting is namelijk om beginnende kunstenaars zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroepspraktijk.

 

Het ontwerpen en maken van een sculptuur voor een jubileum is een realistisch voorbeeld van een praktijkopdracht en geeft de deelnemers aan Beelden in Leiden 2015 zodoende de mogelijkheid gerichte ervaring op te doen. De kunstenaars moeten daarbij aan een aantal praktische en inhoudelijke eisen voldoen. Praktische eisen zijn een hoogte en breedte van maximaal 4 meter en voldoende stevigheid voor plaatsing in de openbare ruimte. Inhoudelijk moet het werk op een voor het publiek toegankelijke en prikkelende wijze refereren aan (het jubileum van) de Hortus botanicus Leiden. De vormenrijkdom van de plantenwereld laat zich gemakkelijk spiegelen aan de vormenrijkdom van de beeldhouwkunst, maar de kunstenaars wordt op dat vlak niets verplicht gesteld en zij krijgen alle ruimte om de opdracht naar eigen artistieke inzichten in te vullen.

 

Een vergelijkbare link doet zich voor bij de aanwijzing van de BiL-master 2015. Net als in 2014, toen betonkunstenaar Ruud Kuijer als master meedeed aan Beelden in Leiden, is er voor 2015 een al wat oudere kunstenaar gevraagd om de deelnemers te inspireren en
waar nodig met raad en daad bij te staan. Deze keer is dat Linda Nieuwstad, die in 2012 zelf deelnemer was aan de eerste editie van Beelden in Leiden en inmiddels landelijk bekendheid geniet met haar op bloemen en planten gebaseerde sculpturen. De keuze voor Nieuwstad is des te toepasselijker aangezien zij zich laat inspireren door geschilderde bloemstillevens uit de 17de en 18de eeuw, die zonder de voorbeelden uit de collectie van de Hortus botanicus ondenkbaar zouden zijn. Zonder Hortus was de kunst van Nieuwstad er niet geweest of had deze er op zijn minst heel anders uitgezien.

 

De rol van Nieuwstad bij Beelden in Leiden 2015 bestaat uit het geven van een masterclass waarin zij haar jongere collega’s vertelt over haar beroepspraktijk. Aan de hand van een recentelijk door haar uitgevoerde opdracht legt ze uit wat een dergelijke opdracht met
zich meebrengt en wat er voor nodig is deze tot een goed einde te brengen. De exposanten brengen een bezoek aan het atelier van Nieuwstad en krijgen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook in aanloop naar de tentoonstelling blijft zij als levende vraagbaak beschik- baar voor de exposanten. Met de aanstelling van Nieuwstad als BiL-master laat de Stichting Beelden in Leiden opnieuw zien dat zij ‘haar’ kunstenaars ook na deelname aan een expositie blijft volgen en ondersteunen.

 

Overigens is het op geen enkele wijze de bedoeling dat haar kunst de jongeren tot voorbeeld dient. Bij de selectie is evenmin gekeken naar een eventuele verwantschap tussen meester en leerlingen en ook niet naar raakvlakken of affiniteit met de plantenwereld. Artistieke kwaliteit en de bereidheid een kunstwerk te maken voor de openbare ruimte, binnen de gestelde opdracht, zijn naast het feit dat alle deelnemers kortgeleden zijn afgestudeerd aan een kunstopleiding in Nederland de enige criteria geweest bij de selectie.

 

 

 

 

Beelden in Leiden 2015 - Hedendaagse kunst in de openlucht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.